Duurzaamheid

Kunststof is flexibel, licht, hygiënisch en biedt uitstekende mogelijkheden voor het vergroten van effectiviteit. Het heeft vele voordelen voor moderne verpakkingen, niet alleen op gebied van opslag en transport, maar ook prijstechnisch én ten aanzien van duurzaamheid.

PET is inmiddels een onmisbaar product voor de voedings- en verpakkingsindustrie. PET heeft het voordeel dat het volledig recyclebaar is, en het heeft ook goede mechanische en optische eigenschappen.

rPET is hard op weg om het meest gekozen verpakkingsmateriaal te worden en wordt aanbevolen door gerenommeerde merken in de levensmiddelenindustrie, retail & FMCG. rPET is het meest milieuvriendelijke verpakkingsmateriaal op de markt, producten (en industriële ) restanten kunnen rechtstreeks terug in het recycle-systeem om te worden herverwerkt.

Het grootste voordeel van het gebruik van PET is de reductie van de ‘carbon footprint’ (CO2 voetafdruk) én verpakkingsafval dat op de stortplaats beland.

Het streven van 4PET is om de inzameling en recycling van PET verpakkingen te stimuleren om daarmee waardevolle grondstofreserves te sparen. Een cyclus die hoort bij de huidige economie en ecologie.

Om uit te dragen dat wij duurzaamheid en het milieu serieus nemen, hebben we bij al onze productielocaties het ISO 14001 Milieu Management Systeem geïmplementeerd.

Met al onze maatregelen hebben we een negatieve CO2-uitstoot bereikt. We onttrekken als het ware CO2 aan het milieu in plaats van het ermee te belasten. En daar zijn we trots op!
Dit blijkt uit een uitgebreide audit die in 2011 onze wereldwijde emissie en de totale ecologische voetafdruk heeft gemeten. De studie heeft zich gericht op voorzieningen die zijn getroffen om emissie tegen te gaan, voor zover dit binnen de mogelijkheden van de organisatie ligt (zie ISO 14064-1). Daarbij is het gebruik van elektriciteit, fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot van al onze bedrijven gemeten. Ook zijn de effecten van ons afvalmanagementprogramma en brandstofgebruik van ons wagenpark en (lucht)vervoer daarin meegenomen.