EHS beleid

4PET Holding, en al haar dochtermaatschappijen, willen vooruitstrevend zijn in bescherming van Milieu, Gezondheid en Veiligheid. (EHS : Environmental, Health and Safety). Het is de verantwoordelijkheid van zowel management als werknemers om veilig, schoon en efficient te handelen op een milieuvriendelijke en verantwoorde wijze.

Doeleinden:

  • Alle werknemers een veilige en gezonde werkomgeving bieden;
  • Voldoen aan – en naleven van de voor ons van toepasing zijnde ( EHS ) wet – en regelgeving;
  • Streven naar – en aanmoedigen van – continue verbeteringen, effectieve en duurzame oplossingen bieden voor EHS-uitdagingen die volgen uit de activiteiten van onze organisatie;
  • Het voorkomen van onveilige werkomstandigheden ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van edewerkers;
  • Regelmatig audits uitvoeren om naleving van interne en externe eisen en regelgeving te garanderen;
  • Stimuleren en promoten van energie- en waterbesparing, van hergebruik en recycling van materialen. Afvalstroom, emissie en gebruik van gevaarlijke stoffen verminderen;
  • Nastreven van continue besparing van energieverbruik én investeren in een energiezuiniger machinepark;
  • ‘EHS best practice’ uitvoeren binnen de gehele Groep;

Elk bedrijf binnen 4PET Holding is verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid, in te schakelen hulpmiddelen en ontwikkeling.