4PET HOLDING PARTICIPEERT IN KIDV

4PET Holding participeert in – en ondersteunt – het KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken).

Het KIVD is opgericht om – structureel – duurzaam verpakken te promoten en ondersteunen. Het KIDV wil een bijdrage leveren aan de realisatie van de circulaire economie in Nederland op basis van objectieve kennis. De projecten hebben hoge doelstellingen, allemaal met focus op re-duce, re-use, re-cycle en re-new.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het KIDV: http://kidv.nl.