4PET ondertekent Grondstoffenakkoord

In September 2016 heeft de Nederlandse regering het programma “ Nederland Circulair in 2050 “ gepresenteerd en aangegeven een Grondstoffenakkoord te willen sluiten. 

100% circulair gebruik van grondstoffen in 2050 is het doel van dit Grondstoffenakkoord.
4PET onderschrijft dit akkoord en is dan ook één van de ondertekenaars. 

Met de ondertekening van het Grondstoffenakkoord zet Nederland een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie waarin we grondstoffen gebruiken die hernieuwbaar zijn of duurzaam geproduceerd.

4PET zet zich vooral in voor het thema Kunststof, wij hebben immers brede ervaring op het gebied van kunststofrecycling ( PET )  en – verpakkingen.

https://www.circulaireeconomienederland.nl/grondstoffenakkoord/default.aspx